top of page

Fästingburna sjukdomar

Fästingar i Sverige sprider flertalet sjukdomar och därför är det viktigt att man skyddar sina fyrbenta vänner mot dessa. Det finns flera olika veterinärmedicinska preparat på marknaden som skyddar mot att fästingarna biter sig fast och överför smittan via deras saliv.

De vanligaste sjukdomarna som fästingarna sprider är Borrelia, Anaplasma och TBE. Vanligtvis leder infektionen till mycket diffusa symptom och sjukdomsförloppet fortlöper ofta utan att man som ägare observerar några tecken på sjukdom. I vissa fall kan djuret bli allvarligt sjuk och infektionen kan i värsta fall även leda till kroniska besvär.

Sjukdomar som fästingar bär på sprids via bett och smittan överförs via fästingens saliv. Det är viktigt

att avlägsna fästingen så snabbt som möjligt för att minska risken för smittöverföring. Som djurägare bör man därför dagligen gå igenom pälsen på sitt husdjur och avlägsna eventuella fästingar.

För att minska risken för sjukdom bör man använda någon form av förebyggandepreparat till sitt husdjur. Det finns receptbelagda preparat som du kan få mer information om hos din veterinär och det säljs även receptfria alternativ på apoteket. Vilket preparat och administrationssätt som veterinären rekommenderar bygger på flera faktorer exempelvis djurslag, ålder och vikt på djuret.

Borrelios

Borrelia ger sällan kliniska symtom på sjukdom hos hundar i Sverige men många av våra hundar har antikroppar mot sjukdomen. Om hunden har antikroppar mot borreliabakterien indikerar det endast att djuret någon gång i livet har stött på bakterien, inte att den varit eller är sjuk i borrelios.

Smittöverföring sker först efter att fästingen sugit blod i 1-2 dygn. De individer som drabbas av sjukdom får symtom såsom feber som kommer och går, dålig aptit samt ospecifik hälta och ledsvullnad. Borrelios är en svår diagnos att ställa och det kan finnas många andra orsaker till symtomen som i första hand bör uteslutas. 
Mer information om Borrelios hos hund finns på
SVAs hemsida.

 
 

Anaplasmos

Anaplasmainfektion orsakas av en bakterie som infekterar en viss typ av vita blodkroppar. Både djur och människor kan drabbas av anaplasmos. I de fall infektionen orsakar symtom föreligger en inkubationstid på 1-2 veckor och symtomen är ospecifika. Sjukdom kan visa sig som feber, slöhet, anorexi (nedsatt aptit), generella tecken på smärta, stelhet och hälta. Mer information om Anaplasmos hos hund

finns på SVAs hemsida.

TBE

Infektionen är inte alls ovanlig hos hund, men viruset orsakar mycket sällan sjukdom hos infekterade hundar. Mer information om TBE hos hund finns på SVAs hemsida.

Katter blir mycket sällan sjuka till följd av fästingburna sjukdomar. Men fästingbett kan orsaka hudirritation, klåda vid bettet och obehag. Därför bör även katter skyddas mot fästingangrepp.

b3.jpg
bottom of page