top of page

Sekretess och integritetspolicy för kunder

Personuppgiftsansvarig
 

Din Djurklinik i Mölndal AB är personuppgiftsansvariga enligt dataskyddsförordningen (GDPR) för den behandling av personuppgifter som sker på Din Djurklinik. 


 

Behandling av personuppgifter 

 

Vår målsättning då du lämnar dina personuppgifter till Din Djurklinik i Mölndal AB är att skall du känna dig trygg.  Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den europeiska dataskyddslagen (GDPR). Vi vidtar därför alla rimliga åtgärder för att dina personuppgifter skall vara skyddade. Din Djurklinik i Mölndal AB behandlar dina personuppgifter när du lämnar uppgifter i samband med vård eller när du söker kontakt med oss i andra ärenden. 


 

Vad är en personuppgift? 
 

Det är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Det är tex. namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och foton. Det kan också vara olika slags elektroniska identiteter, såsom IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.


 

Registrerade uppgifter 
 

Vi har delat upp de uppgifter vi registrerar i olika kategorier: 
 

1 - Kontaktuppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, faxnummer. 
2 - Identitetsuppgifter: Ålder, födelsedatum, personnummer, kön, nationalitet, djurets namn, djurets ras 
3 - Uppgifter om närstående: T.ex om det finns andra kontaktpersoner än djurägaren
4 - Transaktionsuppgift: Bankuppgifter 
5 - Kommunikation: Skriftlig och muntlig  

Som kund hos oss 
 

När du kontaktar oss kommer vi att registrera och lagra dina uppgifter i vårt verksamhetssystem, detta gäller både om du ringer in till kliniken eller om du kommer in med ditt djur på ett besök. De uppgifter vi samlar in i samband med detta är:  1, 2, 3, 5. 

I fall där det behövs utlåtande eller vidare diagnostisk bedömning kan 1 komma att spridas till tredje part. Om du som kund kommer på en remiss från en annan veterinär tar vi emot en journalkopia innehållande 1 och 2 och som en del i remissamarbetet kommer vi att återkoppla till remittenten med delar av journalen som innehåller 1 och 2. Om du anger att du vill att vi ska direktreglera besöket mot ditt försäkringsbolag kommer vi att skicka 1 och 2 till försäkringsbolaget för att dom ska kunna hitta dig i sina kundregister. Vid betalning av ditt besök och/eller vid återbetalning av tillgodo sparas 4 samt vid betalningssvårigheter kan dina uppgifter komma att delas till handläggning av vårt inkassobolag.    

Hur länge sparas dina personuppgifter? 
 

Djurets journal måste enligt lag sparas i 5 år. Din Djurklinik i Mölndal AB har beslutat att spara journaler i 10 år för att minimera risken för att värdefull hälso- och vårdinformation om djuret försvinner under djurets livstid. Vi tror även att du som kund förväntar dig att vi ska kunna ta fram journalen från tidigare besök om du behöver besöka oss igen. 


fasad.jpg
bottom of page