top of page

2 maj 2022:

Ny behandling för kattens FIP (Felin infektiös peritonit)

Även katten kan drabbas av coronavirus. I de flesta fall läker infektionen utan större problem. Enstaka gånger kan dock tillståndet kompliceras och sjukdomen FIP (Felin infektiös peritonit) utvecklas. Hitintills har behandling saknats, och dödligheten vid FIP har varit, i princip, 100 %. Nu har ett läkemedel (remdesivir) blivit godkänt i Australien. Effekten tycks vara mycket god, och för första gången verkar det som om sjukdomen kan behandlas. Vi har licens på läkemedlet, och i nuläget finns det tillgängligt i Sverige.

bottom of page