top of page

Medicinsk utredning

När man kommer till sin veterinär är det inte alltid uppenbart vad som orsakar sjukdom hos djuret. Därför kan vi behöva ta olika typer av prov som hjälper oss att förstå vad som gör att ditt djur inte är frisk.

Vi kan bland annat ta:

 • Röntgenbilder

 • Bukultraljud

 • Ta urinprov sterilt från blåsan med hjälp av ultraljudet

Dessutom har vi ett välutrustat laboratorium där vi kan analysera:

 • Blodprov

  • Blodkemi

  • Hematologi

  • Snabbsänkan

  • Elektrolyter

  • Sköldkörtelvärden

 • Urinprov

  • Sedimentanalys

  • Urinsticka

  • Bakterieodling i odlingsskåp

 • Cytologi (undersökning i mikroskop)

  • Öron

  • Hudskrap

  • FNA (aspirat från knölar/förändringar i huden)

  • Blodutstryk

Allt detta gör att ni ofta kan få provsvar medan ni väntar.

Dessutom har vi möjlighet att skicka mer avancerade prover till ett externt laboratorium för att gå vidare med utredningen. Vi skickar även prover i förebyggande syfte som vid till exempel DNA-test inför avel.

I vissa fall behöver utredningar delas upp på flera besök. Detta kan vara för att ditt djur ska vara svält innan, vi behöver boka in er till en annan veterinär med specialistkompetens, eller kanske vi sätter in en behandling som ska utvärderas efter ett visst antal veckor. Vid återbesök eller fortsättning av utredningar försöker vi alltid i första hand boka in er till samma veterinär för att få så bra uppföljning som möjligt. Önskar ni byta veterinär kan ni alltid säga till oss, det är viktigt att man känner förtroende för den man står under behandling hos.

Vid remisser önskar vi gärna få journalkopior innan besöket så veterinären har tid att läsa på om ert djur. Vi får inte be andra kliniker om journalen på grund av GDPR-lagen så ni ansvarar själva för att kontakta er tidigare veterinär och be denna skicka journalen via mejl till kontakt@dindjurklinik.se.

IMG_8376_edited.jpg
bottom of page