top of page

Cytostatika

cola2.jpg

När din hund eller katt får cancerdiagnos blir de flesta ägare chockade - många känslor och frågor väcks. Den viktigaste frågan är - vilket behandlingsalternativ är rätt för mitt djur?

Det finns flera alternativ för att behandla djur med tumörer, tex. kirurgi, kemoterapi (cytostatika) och strålbehandling eller kombination av dessa. Det specifika behandlingsprogram som du och din veterinär kommer överens om beror på typen av cancer samt djurets tillstånd. I de fallen då cancern inte kan botas, ges cancerbehandling i palliativt syfte - för att öka livslängden samt livskvalitén.

 

Vi utför både kirurgiska ingrepp samt cytostatikabehandling, i mer komplicerade fall samarbetar vi med specialister inom onkologi eller remitterar vi våra patienter till onkologisk klinik.

Fråga oss gärna!

Mer information om cancerbehandling hos våra husdjur finns på MSD Veterinary Manual (OBS på engelska)

bottom of page