top of page

Gulsot hos kanin

Bland våra kaniner här i Sverige finns det tre mycket farliga virusinfektioner. Dessa kallas i folkmun för Kaninpest och kaningulsot typ 1 och typ 2.

 

Kaningulsot

Kaningulsot, även kallad kaninens hemorragiska sjukdom är en allvarlig och mycket smittsam sjukdom orsakad av virus. Två olika typer av viruset finns i Sverige, den klassiska (Rabbit Hemorrhagic Disease Virus) och en ny typ (Rabbit Hemorrhagic Disease Virus 2) som först upptäcktes i Frankrike i 2010.

 

Orsak

Kaningulsot (RHDV) orsakas av ett Calicivirus. RHDV sprids främst från kanin till kanin men sjukdomen kan även överföras via andra djurarter, människor eller utrustning som varit i kontakt med smitta.

Kaningulsotvirus smittar varken människa eller andra djurarter än kanin. RHDV2 kan dock även smitta vissa hararter.

 

Symptom

Kaningulsot är en mycket smittsam sjukdom med en kort inkubationstid på en till två dagar och en dödlighet på nästan 100%. Då sjukdomsförloppet går otroligt fort hinner man som djurägare sällan se några symptom utan hittar istället kaninen avliden i buren. Sjukdomsbilden kan variera. Ofta ses plötsliga dödsfall utan föregående symptom. Ibland ser man blodigt sekret eller skum från näshålan, att kaninerna har svårt att andas eller uppvisar neurologiska störningar. Viruset orsakar allvarliga leverskador. Om en kanin plötsligt hittas död med blödningar från nos, analöppning och/eller könsöppning bör RHDV misstänkas. Unga kaniner under 8 veckors ålder kan ibland överleva sjukdomen och får då livslång resistens.

 

Diagnos

Symptomen är relativt typiska men vill man vara säker på diagnosen måste man låta obducera det avlidna djuret. Misstänker man gulsot kan man skicka in kroppen för undersökning till SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) i Uppsala.

 

Behandling

Eftersom sjukdomen orsakas av virus finns det ingen direkt behandling. Den enda behandlingen man kan ge är att se till att kaninen får i sig näring och vätska, samt förhindra sekundärinfektioner. Tyvärr är det mycket få kaniner som överlever sjukdomen trots behandling. Vid misstanke om sjukdom är därför avlivning att rekommendera. En kanin som misstänks vara smittad bör snarast få tillgång till vård hos veterinär.

 

Förebyggande behandling

Sjukdom kan enkelt förebyggas genom vaccination. Även om sjukdom inte finns i hela landet kan det vara bra att vaccinera. Detta gäller speciellt om man har sin kanin på utställningar, hopptävlingar, reser med kaninen eller om den på annat sätt kan komma i kontakt med smitta från andra kaniner.

 

Vaccination kan ges från 5 veckors ålder och därefter var 12:e månad för att hålla kaninen skyddad. Kontakta oss för mer information och råd angående vaccination av din kanin!

bottom of page