top of page

Förgiftningar

Choklad

Kakao innehåller ett ämne som heter teobromin. Halten teobromin i choklad varierar stort men mörk choklad innehåller högre halter av ämnet teobromin än ljus choklad.

Chokladförgiftning ger symptom från centrala nervsystemet i form av skakningar, kramper, kräkning, diarré och hjärtklappning.

 

Russin/Vindruvor

Det kan förekomma mögel på vindruvor och därmed också på russin. Det är detta mögel som är giftigt för våra husdjur och man kan inte se möglet med blotta ögat. Vid förtäring är det därför svårt att veta om hunden blir förgiftad eller inte men risk för förgiftning föreligger.

Symptom som kan ses vid förgiftning är kräkning, diarré och vinglighet och toxinförgiftning kan ge upphov till allvarlig njursvikt.

 

Nötter

Macadamianötter är giftiga för våra husdjur och kan ge symtom så som kräkningar, vinglighet, skakningar, dämpat allmäntillstånd och låg kroppstemperatur.

Nötter i allmänhet innehåller mycket fett och kan även orsaka diarré och buksmärtor.

Nötter kan också sättas i halsen eller fastna i mage och tarm vilket kan orsaka allvarligare och akuta sjukdomstillstånd.

Alvedon (paracetamol)

Man skulle kunna vara frestad att ge sitt djur en alvedon om den känns lite hängig, men detta är livsfarligt för katter! Katten saknar det enzym som bryter ner paracetamol och därför är det väldigt giftigt för katt. En tablett räcker för att vara en dödig dos. Katten får symtom såsom ytlig snabb andning, svullnader i ansikte, vinglighet och brunfärgat blod.

Våra hundar kan behandlas med parcetamol, men detta ska endast ske i samråd med din veterinär då även hundar har en annan omsättning av läkemedlet än människor och ska därför ha en specialanpassad dos.

Liljor

Liljeväxter (även amaryllis, liljekonvalj m fl) är giftigt för katter och kan leda till en akut njursvikt. I vissa fall krävs endast små mängder för att katten ska få symtom och de kan få i sig det via bladen, blomblad, vattnet och blommans pollen som slickas upp från pälsen. Katten kan börja dricka mer, kissa mer, bli akut sjuk. I bästa fall upptäcker man snabbt att katten har fått i sig av växten och då bör man söka akut vård. Njurarna kan då behöva spolas under flera dagar för att räddas på ett djursjukhus.

Etylenglykol

Etylenglykol finns i kylarvätska, spolarvätska, låsoljor samt bromsvätskor. Det är sött och gott att slicka på men mycket farligt för djuren som utvecklar en akut njursvikt till följd. Det är av stor vikt att snabbt söka vård om man misstänker att ditt djur kommit i kontakt med etylenglykol. Direkt efter intag kan man se symtom såsom illamående, vinglighet, ökad törst och nedsatt kroppstemperatur. Efter ca 12 timmar kommer ditt djur att utveckla symtom på akut njursvikt med nedsatt urinproduktion och smärta från buken. Uppsök alltid en veterinär om du misstänker att ditt djur har fått i sig etylenglykol.

Rått- och musgift

Hundar löper större risk att få i sig råttgift då de generellt lättare äter på saker de inte känner igen, men även katter kan råka få i sig av misstag så man bör alltid förvara råttgift utom räckhåll för sina husdjur. Råttgift i utlagt bete eller att äta upp råttor och möss som själva ätit råttgift kan också innebära ett problem.

De flesta råttgifter hämmar blodets koagulation vilket kan leda till blödningar. Det finns olika typer av råttgift och därför är det viktigt att veta vilket råttgift ditt djur har ätit av, ta gärna med eventuell information om giftet om du hittar den på plats. Det tar några dagar efter intag tills man ser symtom på förgiftning. Symtomen beror på var blödningen är lokaliserad och hur stor den är. Det kan bli allt ifrån blåmärken till blödningar i munhåla och svalg. Ditt husdjur kan även börja spontanblöda från nosen, kräkas blod samt få blodig diarré. Behandlingen består av K-vitamininjektioner eller -tabletter för att återställa koaguleringsförmåga hos blodet. I vissa fall av livshotande tillstånd kan blodtransfusioner krävas.

Det finns också ett råttgift som heter alfakloralos. Denna orsakar medvetslöshet, rubbad hjärtrytm och neurologiska symtom. Det finns inget motgift så djuret behandlas symtomatiskt.

Xylitol

Detta sötningsmedel ingår ofta i sockerfria tuggummin och halstabletter, i vissa läkemedel  och fluorsköljlösningar och i tandkrämer. Hundar är mycket känsliga för xylitol. Det höjer deras insulinproduktion vilket i sin tur kan leda till allvarlig sänkning av blodsockret. Vissa hundar kan också få leverpåverkan. Hur mycket som behövs för att det ska vara skadligt skiljer sig från hund till hund. Symtom kan uppstå inom en timme men kan även komma mycket senare. Det vanligaste som du som djurägare ser är kräkningar, skakningar, slöhet och i allvarliga fall även kramper och medvetslöshet. I sockerfritt godis kan halten xylitol vara betydligt hög och då kan redan 2-4 tuggummin eller tabletter innebära förgiftningsrisk!

Ta alltid kontakt med din veterinär om du misstänker att din hund har fått i sig xylitol-innehållande ämnen.

bottom of page